OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie:

  1. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00187066/2 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/88 o powierzchni 20 297 m2 zabudowana budynkiem tłoczni o powierzchni użytkowej 12 800 m2 za cenę netto 7 809 829 zł

      1a. ruchomości stanowiące środki trwałe znajdujące się w obrębie tłoczni za łączną cenę netto               3 785 142 zł

  1. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00181903/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/41 o powierzchni 28 301 m2 zabudowana budynkiem montażu o powierzchni użytkowej 26 307 m2 za cenę netto 15 875 714 zł

      2a. ruchomości stanowiące środki trwałe znajdujące się w obrębie hali montażu za łączną cenę              netto 350 600 zł

  1. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/ 001830346/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/184 o powierzchni 27 617 m2 zabudowana budynkami przemysłowymi lakierni i spawalni o powierzchni użytkowej 24 024 m2 za cenę netto 14 891 105 zł

     3a. ruchomości stanowiące środki trwałe znajdujące się w obrębie hali spawalni z lakiernią za                 łączną cenę netto 2 313 822 zł

Oferty zakupu poszczególnych składników majątku masy upadłości oferowanych do

sprzedaży należy przesłać na adres:

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości ul. Frezerów 9 20-209 Lublin w terminie do dnia 7 maja 2018 roku (liczy się data wpływu oferty do sekretariatu biura syndyka),

Dodatkowych informacji na temat składników majątkowych, będących przedmiotem

sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości:

Frezerów 9 20-209 Lublin po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer telefonu: 514 622 109.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Opis nieruchomości tłocznia

2. Wykaz ruchomości tłocznia

3. Opis nieruchomości montaż

4. Wykaz ruchomości montaż

5.Opis nieruchomości spawalnia i lakiernia

6. Wykaz ruchomości spawalnia i lakiernia