OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie:

  1. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00187066/2 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/88 o powierzchni 20 297 m2 zabudowana budynkiem tłoczni o powierzchni użytkowej 12 800 m2. razem z prawem własności intelektualnej dt. Samochodu HONKER oraz oprzyrządowanie do produkcji wymienionego samochodu zawartym w szczegółowym wykazie nr 1   za cenę netto 8 578 858,42 zł
  2. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00181903/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/41 o powierzchni 28 301 m2 zabudowana budynkiem montażu o powierzchni użytkowej 26 307 m2 za cenę netto 12 750 571 zł
  3. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/ 001830346/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/184 o powierzchni 27 617 m2 zabudowana budynkami przemysłowymi lakierni i spawalni o powierzchni użytkowej 24 024 m2 za cenę netto 11 912 884 zł
  4. ruchomości stanowiące środki trwałe – w szczegółowym wykazie nr 2
  5. pozostałych ruchomości nisko cennych – w szczegółowym wykazie nr 3

 

Oferty zakupu poszczególnych składników majątku masy upadłości oferowanych do sprzedaży należy przesłać na adres:

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości Frezerów 9 20-209 Lublin

w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku (liczy się data wpływu oferty do sekretariatu biura syndyka), w ofercie należy podać numer porządkowy z wykazu ruchomości .

Dodatkowych informacji na temat składników majątkowych, będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości:

Frezerów 9 20-209 Lublin po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer telefonu: 514 622 109.

WYKAZY SZCZEGÓŁOWE:

WYKAZ nr 1

WYKAZ nr 2

WYKAZ nr 3