OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości z siedzibą

w Lublinie oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego:

prasy mechaniczne i hydrauliczne, nożyce gilotynowe, obrabiarki, inne maszyny.

Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać do dnia 05 kwietnia 2019 r. na adres:

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości Frezerów 9 20-209 Lublin

W ofercie należy podać numer porządkowy z wykazu, nazwę urządzenia i proponowaną cenę zakupu netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości pod numerem telefonu:

514 622 109

ZDJĘCIA MASZYN DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W NAZWĘ OZNACZONĄ CZERWONĄ CZCIONKĄ

ZESTAWIENIA SKŁADNIKÓW:

1.ZESTAWIENIE PRAS

2.ZESTAWIENIE NOŻYC

3.ZESTAWIENIE MASZYN

4.ZESTAWIENIE INNYCH MASZYN