OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY – ZAKOŃCZONE

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku upadłego

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie:

 1. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00187066/2 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/88 o powierzchni 20 297 m2 zabudowana budynkiem tłoczni o powierzchni użytkowej 12 800 m2. za cenę netto 5 310 684 zł
 2. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/00181903/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/41 o powierzchni 28 301 m2 zabudowana budynkiem montażu o powierzchni użytkowej 26 307 m2 za cenę netto 10 795 486 zł
 3. prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętej księgą wieczystą LU 1I/ 001830346/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/184 o powierzchni 27 617 m2 zabudowana budynkami przemysłowymi lakierni i spawalni o powierzchni użytkowej 24 024 m2 za cenę netto 10 125 952 zł
 4. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna samochodu HONKER oraz związane z nim maszyny i oprzyrządowanie produkcyjne (WYKAZ nr 1) za cenę netto 2 087 095,88 zł
 5. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna samochodu PASAGON oraz związane z nim maszyny i oprzyrządowanie produkcyjne (WYKAZ nr 2) za cenę netto 2 973 357 zł
 6. części do samochodu HONKER i PASAGON – szczegóły w wykazie nr 3
 7. ruchomości stanowiące środki trwałe – szczegóły w wykazie nr 4
 8. pozostałe ruchomości niskocenne – szczegóły w wykazie nr 5

OFERTA SPECJALNA:

 1. elementy linii malowania metodą zanurzeniową w postaci 10 wanien o pojemności 20 m3 oraz oprzyrządowanie sterownicze (niekompletne) wraz z konstrukcją i instalacją doprowadzającą czynniki do procesu malowania w cenie 60 000 zł netto – szczegóły w wykazie nr 6
 2. wyposażenie i instalacje oczyszczalni ścieków przemysłowych (zbiorniki, prasa filtracyjna, dźwig towarowy, pompy i konstrukcja) w cenie 35 500 zł netto – szczegóły w wykazie nr 6
 3. skrzynie biegów typ T032S5 firmy DYMOS nr katalogowy 43000T24420 w cenie 2100 zł netto/szt.  – szczegóły w wykazie nr 6

 

ELEMENTY LINII MALOWANIA:

SKRZYNIA BIEGÓW FIRMY DYMOS:

 Oferty zakupu poszczególnych składników majątku masy upadłości oferowanych do sprzedaży należy przesłać na adres:

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości

Frezerów 9 20-209 Lublin w terminie do dnia 21 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu oferty do sekretariatu biura syndyka), w ofercie należy podać numer porządkowy z wykazów.

Dodatkowych informacji na temat składników majątkowych, będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości:

Frezerów 9 20-209 Lublin po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer telefonu: 514 622 109.

WYKAZY POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW:

 1. WYKAZ nr 1(PRODUKCJA SAMOCHODU HONKER)
 2. WYKAZ nr 2(PRODUKCJA SAMOCHODU PASAGON)
 3. WYKAZ nr 3(CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW HONKER I PASAGON)
 4. WYKAZ nr 4(ŚRODKI TRWAŁE)
 5. WYKAZ nr 5(ŚRODKI NISKOCENNE)
 6. WYKAZ nr 6(OFERTA SPECJALNA)