OFERTA SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI NISKOCENNYCH – ZAKOŃCZONA

Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp.z.o.o. w upadłości oferuje do sprzedaży

ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.

Szczegółowy wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży znajduje się na stronie internetowej http://dztfs.pl
Oferty z podaniem numeru pozycji z wykazu oraz nazwy towaru, ilości i proponowanej ceny należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w formie pisemnej na adres:

Biuro syndyka masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp.z.o.o. w upadłości ul. Frezerów 9 20-209 Lublin

lub na e-mail: dztsekretariat@gmail.com

Bliższe informacje o ruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 514 622 109

Wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży